Aktualno

Aktualno

Radionica Alternativni sustavi odvodnje otpadnih voda u gornjem Međimurju

02.06.2015

Pozivamo vas na radionice u gornjem Međimurju, tzv. briježnom kraju naše županije na kojima možete saznati nešto više o alternativnim sustavima odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kojima bi se u budućnosti na tom području zbrinjavale otpadne vode iz domaćinstava i industrije. Na ovom području zbog konfiguracije terena, međusobne udaljenosti kuća i relativno slabe naseljenosti nije opravdano ni ekonomično graditi klasične sustave odvodnje te će se pristupiti riješenjima tzv.decentralizirane odvodnje i pročišćavanja, osobito za naselja koja imaju manje od 1000 stanovnika. Izrađen je »Operativni programa sa smjernicama odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na brdovitom području Gornjeg Međimurja« koji daje osnove ovakvih riješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda tog područja. Sam Operativni program predstavit će se na radionicama koje će se održati:

  • U utorak, 09.06.2015. s početkom u 18,00 sati u Lopatincu, dom Mladeži Lopatinec, Ivana Gorana Kovačića 111/a (PDF) te
  • U četvrtak, 11.06.2015. s početkom u 17,00 sati u Štrigovi 88a (PDF), (prostorija iznad pošte)

Veselimo se vašem dolasku i lijep pozdrav!

   

http://medjimurske-vode.hr/poziv-na-radionicu/

   

  Poziv na radionicu u Općini Sveti Juraj na Bregu  (435 KB)

  Poziv na radionicu u Općini Štrigova  (435 KB)

 

 

Razvojni načrt upravljanja z Gajševskim jezerom in pojezerjem z uporabo ekoremediacij

14.05.2015

Predstavitev se izvaja v okviru projekta “DOBRA VODA ZA VSE”, Evropsko teritorialno sodelovanje, Operativni program Slovenija-Hrvaška 2007-2013, katerega vodilni partner so Međimurske vode d.o.o. Čakovec, projektni partnerji pa so med drugim tudi občini Križevci in Ljutomer, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Ekoremediacijski tehnološki center Celje ter Mednarodni center za ekoremediacije, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

  

  Vabilo predstavitev Razvojnega načrta Gajševsko jezero  (506 KB)

 

 

Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo

13.05.2015

Območje Pomurja, Spodnjega Podravja in Međimurja povezujejo številne skupne geografske, kulturne, razvojne in okoljske značilnosti, predvsem pa geografska lega med porečji reke Mure in Drave. Za doseganje zadostne stopnje trajnostnega demografskega in gospodarskega razvoja obmejnega območja je med drugim potrebno zagotoviti ustrezno skupno trajnostno upravljanje z vodami, še posebej ustrezno zbiranje in čiščenje odpadnih voda in zaščita vodnih virov območja.

Projekt Dobra voda za vse se izvaja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in nagovarja predvsem štiri zaznane sklope problemov povezanih z vodami na čezmejnem območju:

  • reševanje vprašanja odpadnih komunalnih voda v razpršenih naseljih poselitve projektnega območja, 
  • onesnaževanje voda zaradi intenzivnega kmetijstva in problem zagotavljanja zadostnih količin vode, 
  • pomanjkanje transfera znanj in dobrih aplikativnih modelov varstvene rabe, 
  • nezadostna informiranost in ozaveščenost prebivalcev, javnega sektorja in gospodarstva o pomenu in potencialih sonaravnega upravljanja z vodami.

Cilji projekta:

  • opredeliti tehnološko, ekološko in ekonomsko najustreznejši način odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene poselitve, 
  • s pomočjo ERM tehnologij z naravnimi sistemi in procesi zaščititi in obnoviti okolje ter tako zagotoviti trajnostno gospodarstvo, izboljšanje kakovosti vodnih virov in kmetijske pridelave ter preprečevanje suš, 
  • povečati transfer znanja in dobrih praks med državama ter s pilotnimi ureditvami pokazali možnosti akcijskega pristopa doseganja varstvene rabe voda za trajnostno gospodarjenje, 
  • povečati informiranost in ozaveščenost prebivalcev, javnega sektorja in gospodarstva o pomenu in potencialih sonaravnega upravljanja z vodami.

Z izdelavo skupne strategije zaščite vodnih virov in metodologije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območjih razpršene poselitve ter izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo posameznih sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za razpršena naselja ob pritokih reke Ščavnice, Mure in Drave se bodo ustvarili predpogoji za izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na ruralnem čezmejnem območju. Strategija zaščite vodnih virov in metodologija za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območjih razpršene poselitve bosta služila kot podlaga za izbor ekonomsko in ekološko najustreznejših tehnologij za odvajanje in čiščenje odpadnih voda tudi na drugih območjih s podobnimi demografskimi in geografskimi značilnostmi.


  Program konference  (217 KB)

  Prijavnica  (225 KB)

 

 

Ogled dobre prakse – čiščenje odpadne vode v občinah Ormož in Sv. Tomaž

08.04.2015

Ena največjih težav pri ohranjanju čistih voda na projektnem območju so odpadne vode, ki nastajajo v številnih razpršenih in manjših naseljih. Visoka stopnja razpršenosti v prostoru otežuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izgradnjo čistilnih naprav, kar povzroča močne pritiske na okolje, predvsem na vodotoke in vodne vire. Ureditev čiščenja odpadnih voda iz individualnih hiš je po slovenski zakonodaji potrebno urediti do leta 2017, kar predstavlja za lokalne skupnosti in prebivalce veliko finančno breme, ki ga bo s konvencionalnimi pristopi težko realizirati.


V okviru čezmejnega projekta SI-HR Dobra voda za vse smo se lotili iskanja najprimernejših in finančno vzdržnih pristopov pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda na območjih razpršene poselitve.


Z namenom, da občinam in javnim službam območja izvajanja projekta kar najbolje približamo alternativne sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda, organiziramo v petek 10.4.2015, ogled dobrih praks na območju UE Ormož, kjer že več kot desetletje Komunala Ormož upravlja z rastlinskimi in biološkimi sistemi čiščenja voda.


V kolikor se tudi na območju vaše občine odločate o pristopu k reševanju te problematike in vas zanimajo načini in možnosti, ki jih v našem projektu obravnavamo, vas z veseljem vabimo, da se dogodka udeležite.

 

  Vabilo  (432 KB)

 

 

Razvojni program upravljanja z Gajševskim jezerom

27.03.2015

Delavnica z naslovom Razvojni program upravljanja z Gajševskim jezerom bo potekala v petek 27. marca 2015 na Občini Križevci. Predstavljene bodo dosedanje aktivnosti in primeri dobrih praks.


  Vabilo (510 KB)


PRISPEVKI

 

  Dobre prakse revitalizacij jezer  (8692 KB)

  Gajševsko jezero  (6092 KB)

 


 

 

     

 

Delavnica o prihodnosti Gajševskega jezera

13.03.2015

Delavnica se bo v okviru projekta »DOBRA VODA ZA VSE« izvajala v petek, 13. marca 2015 v Grabah pri Ljutomeru. Naslov delavnice je Prihodnost Gajševskega jezera. Predstavljene bodo dosedanje aktivnosti na območju jezera ter možnost čiščenja odpadnih vod z naravnimi čistilnimi sistemi ter primeri dobrih praks.


  Vabilo (508 KB)

PRISPEVKI

 

  Dobre prakse revitalizacij jezer ERM UM  (4512 KB)

  Gajševsko jezero Luka Hepe UM FF  (1356 KB)

  Naravni čistilni sistemi ERM UM  (2151 KB)

 

Garbe delavnica
Garbe delavnica

 

 

Garbe delavnica Grabe delavnica Garbe delavnica Grabe delavnica Grabe delavnica Grabe delavnica Grabe delavnica 

 

Delavnica o viziji in strategiji razvoja

17.02.2015

V okviru slovensko-hrvaškega projekta “DOBRA VODA ZA VSE” , se bo v četrtek. 26. februarja 2015 odvijala delavnica z naslovom »Vizija in strategija razvoka območja med Muro in Dravo. Udeležba na delavnici je brezplačna, vendar je potrebna predhodna potrditev. Priloženi sta vabilo ter program delavnice.


  Vabilo  (543 KB)

  Program delavnice  (223 KB)


PRISPEVKI

 

  Dvojezična strategija zaščite vodnih virov ERTC  (2566 KB)

  Info center Dobra voda Skupina Fabrika  (604 KB)

  Naravni čistilni sistemi ERM UM  (2151 KB)

  Predstavitev projekta Međimurske vode  (2246 KB)

 


 

 

        

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje