Povezave

Povezave

Međimurske vode d.o.o. Čakovec
www.medjimurske-vode.hr

Hrvatske vode
www.voda.hr

Međimurska priroda
www.medjimurska-priroda.info
 
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, ERM center
www.erm.uni-mb.si

Ekoremediacijski tehnološki center – ERTC
www.ertc.si

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
www.czr.si

Općina Križevci
www.obcina-krizevci.si

Občina Ljutomer
www.obcinaljutomer.si

Obćina Raskrižje
www.razkrizje.si

Občina Središče ob Dravi
www.središče-ob-dravi.si

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje