Hrvatske vode

Projektni partnerji

Hrvatske vode

Partner sodeluje pri izvajanju projekta, obveščanju in zagotavljanju podatkov in poročil (DS1), izvaja aktivnosti za revitalizacijo dveh rokavov reke Mure pri Žabniku na območju občine Sveti Martin na Muri (DS 3 A3.2), izvedba javnega razpisa skladno s pravili EU, podpis pogodbe, uvedba v delo, zagotavljanje obstoječih podatkov in nadzor nad izvedbo pogodbe; sodeluje v pripravi Programa monitoringa voda na ibranih lokacijah (DS4 A 4.1) in zagotavlja obstoječe podatke o kkakovosti površinskih voda, sodeluje na ogledih dobrih praks in pri izmenjavi podatkov preko skupnega Info centra »Dobra voda za vse« (DS4 A4.1)

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje