Međimurska priroda

Projektni partnerji

Međimurska priroda

Sodeluje pri izvedbi projekta, poroča in dostavlja zahtevane podatke. Izvaja organizacijo zaključne conference projekta – strokovna konferenca s področja zaščite narave in vodnih resursov (DS1), sodeluje pri pripravi Strategije zaščite vodnih resursov s konceptom trajnostnega razvoja čezmejnega območja – področje analize voda in tal (mulja) na območju občine Sveti Martin na Muri (DS2 A 2.1), pomaga pri aktivnostih za revitalizacijo dveh rokavov reke Mure pri Žabniku vna območju občine Sveti Martin na Muri (DS 3 A 3.2), izvaja aktivnosti ugotavljanja javnega mnenja o pozitivnih in negativnih učinkih revitalizacije starih rokavov, sodeluje pri pripravi Programa monitoring voda na izbranih lokacijah (DS 4 A 4.1), zbira vzorce vode in tal, spremljanje stanja reke Mure, zagotavlja obstoječe podatke o kakovosti površinskih voda, sodeluje na animacijskih delavnicah na hrvaškem (DS4 A 4.3), sodeluje pri ogledih dobrih praks, sodeluje pri izmenjavi podatkov preko skupnega Info centra Dobra voda za vse (DS 4 A 4.1), pripravlja brošure o projektu (DS 5).

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje