Občina Ljutomer

Projektni partnerji

Občina Ljutomer

Občina Ljutomer je lokalna samoupravna skupnost, ki izvaja naloge lokalnega značaja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, bo v okviru projekta sodelovala v aktivnostih v okviru DS 3 – A3.1 „Priprava razvojnega načrta upravljanja z Gajševskim jezerom in pojezerjem z uporabo ERM« in izvajala aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije v okviru DS 3- A 3.4  »Priprava projektne dokumentacija za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v  razpršenih naseljih območja in v Občini Sv. Martin na Muri« in sicer za 2 naselij na območju občine. Sodelovala bo tudi pri izvedbi aktivnosti v okviru DS 4-A 4.2 »Vzpostavitev  učnega poligona o delovanju RČN in ERM Gajševci”, kjer bo sodelovala pri pripravi vsebine brošure. Sodelovanje na delavnicah in ogledih dobrih praksi. Zagotovila bo sofinanciranje in trajnost projekta tudi po njegovem zaključku ter vodenje celotne dokumentacije in ločenega računovodstva za aktivnosti v okviru projekta.

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje