Občina Razkrižje

Projektni partnerji

Občina Razkrižje

Občina Razkrižje je lokalna samoupravna skupnost, ki izvaja naloge lokalnega značaja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, bo v okviru projekta sodelovala v aktivnostih  izvajala aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije v okviru DS 3- A 3.4  »Priprava projektne dokumentacija za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v  razpršenih naseljih območja in v Občini Sv. Martin na Muri« in sicer  za optimalno rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih vod na območju "Šprinc dolina - Globoka" in "Zgornji del Veščice -   Globoka", ter izdelavi idejnih zasov za rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju "črnih lis" na območju Občine Razkrižje. V okviru DS 5 »Informiranje in obveščanje javnost« bo organizirala strokovno konferenco na temo zaščite voda in narave.  Sodelovanje na delavnicah in ogledih dobrih praksi.Zagotovila bo sofinanciranje in trajnost projekta tudi po njegovem zaključku ter vodenje celotne dokumentacije in ločenega računovodstva za aktivnosti v okviru projekta.

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje