Občina Središče ob Dravi

Projektni partnerji

Občina Središče ob Dravi

Občina Središče ob Dravi je lokalna samoupravna skupnost, ki izvaja naloge lokalnega značaja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, bo v okviru projekta sodelovala v aktivnostih  izvajala aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije v okviru DS 3- A 3.4  »Priprava projektne dokumentacija za izvedbo sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v  razpršenih naseljih območja in v Občini Sv. Martin na Muri« in sicer za 2 naselji na območju občine. . Sodelovanje na delavnicah in ogledih dobrih praksi. Zagotovila bo sofinanciranje in trajnost projekta tudi po njegovem zaključku ter vodenje celotne dokumentacije in ločenega računovodstva za aktivnosti v okviru projekta

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje