UM ERM center

Projektni partnerji

UM ERM center

UM ERM center  bo v okviru delovnih sklopov projekta sodeloval pri izvedbi naslednjih aktivnosti:

 • DS 1: Vodenje in koordinacija
  • koordinacija aktivnosti v projektu, administrativno in finančno upravljanje projekta, priprava vmesnih in končnega poročila.
 • DS 2 - A 2.1 Strategija zaščite vodnih virov s konceptom trajnostnega razvoja čezmejnega območja:
  • sodelovanje pri pripravi Strategije zaščite vodnih virov s poudarkom na konceptu trajnostnega razvoja obmejnega območja in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi
 • DS 3 - A 3.1 Priprava razvojnega načrta upravljanja z Gajševskim jezerom in pojezerjem z uporabo ERM:
  • sodelovanje pri pripravi Razvojnega načrta upravljanja z območjem Gajševskega jezera z uporabo ERM s poudarkom na trajnostnem razvoju in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi
  • odgovornost  za pripravo vsebin za brošuro o učnem poligonu Gajševci
 • DS 4 - A 4.1 Vzpostavitev info centra in monitoringa voda in monitoringa voda
  • odgovornost za vzpostavitev partnerske mreže in Info centra »Dobra voda za vse« skupaj z Međimurskimi vodami in CZR
  • sodelovanje pri pripravi Programa izvajanja monitoringa voda na pilotnih lokacijah skupaj z Međimurskimi vodami in CZR
 • DS 4 - A 4.2 Vzpostavitev učnega poligona
  • odgovornost za pripravo vsebin učnega poligona o delovanju RČN in ERM Gajševci skupaj z Občino Križevci in CZR
 • DS 4 - A 4.3 Animacijske delavnice s predstavitvijo primerov dobrih praks
  • odgovornost za organizacijo in izvedbo ogleda dobrih praks
  • odgovornost za organizacijo in izpeljav 4. ozaveščevalnih delavnic, delavnic prihodnosti in motivacijskih delavnic in sodelovanje na delavnich
 • DS 5 - Informiranje in obveščanje javnosti
  • priprava in objava strokovnih prispevkov o projektu
  • priprava in izvedba dveh regionalnih tiskovnih konferenc
  • informiranje in komunikacija o ciljih in izvedbi projekta

Strokovno svetovanje in usmerjanje pri ostalih aktivnostih v projektu, ki se navezujejo na trajnostni razvoj in ekoremediacije.

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje