UM ERM center

Rezultati projekta

UM ERM center

Razvojni načrt upravljanja z Gajševskim jezerom in pojezerjem z uporabo ekoremediacij

20.04.2016

  Razvojni načrt upravljanja z Gajševskim jezerom in pojezerjem z uporabo ekoremediacij  (7165 KB)

 

 

Delavnica

26.02.2015

  Program delavnice Vizija  (223 KB)

 

Opis projekta

17.02.2015

  Opis projekta - final  (439 KB)

 

Učni poligon Dole

04.12.2014

Panorama - Članek o Učnem poligonu Dole
Panorama - Članek o Učnem poligonu Dole

 

Naravni čistilni sistemi

03.12.2014

  Katalog  - Naravni čistilni sistemi  (2.130 MB)

 

Ogled Učnega poligona za samooskrbo Dole

23.11.2014

 Ogled dobre prakse / Učni poligon Dole 23. November 2014

 

Prihod udeležencev na učni poligon Dole
Prihod udeležencev na učni poligon Dole

 

 

Prihod udeležencev na učni poligon Dole Od vhoda proti visokim gredam Visoke grede v koritih Visoke grede so primerne na urbano rabo Razlaga sestave visokih gred Sestava visokih gred je podobna gomilastim gredam Razlaga funkcij gomilastih gred Gomiliste grede izdatno rodijo Udeleženci spoznajo permakulturna načela Jagodne terase na pobočju koristijo zahodno ekspozicijo Bioretencijski filter za zadrževanje in čiščenje meteorne vode Bioretencijski filtri so vgrajeni v travne mulde Rastlinjak za vzgojo semen V jurti mongolski hiti 

 

Intervju

20.11.2014

Panorama - foto Biserka Mavrin Veinović
Panorama - foto Biserka Mavrin Veinović

 

 

Panorama - foto Biserka Mavrin Veinović Panorama - Intervju Biserka Mavrin Veinović 

 

Diplomsko delo 2012 - 2014

19.11.2014

  Diplomsko delo - Gajševsko jezero  (1.592 MB)

  Diplomsko delo - Kvaliteta vode v akumulacijskih jezerih na Pesnici  (1.232 MB)

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje