Slovar

Slovar

Ekoremediacije

Beseda izhaja iz treh delov: samostalnik je mediacija – konsenz med človekom in naravo, kjer človek spoštuje meje narave in koristi njene potenciale, narava pa mu omogoča dejavnosti za kvalitetno življenje. Pridevnik eko pomeni, da ta konsenz poteka na ekološko in ekonomsko sprejemljiv način (da delamo tako kot dela narava in da to ne sme stati nič ali pa zelo malo). Nagovarja vse k življenju v skladu z naravo. Beseda re pa pomeni ponovno vzpostaviti, torej je ta odnos že obstajal (NAŠI PREDNIKI SO ŽIVELI TAKO)  in da ga s pomočjo ekoremediacij samo znova aktiviramo. To ne pomeni ponovno vrnitev v praskupnosti, tako kot nekateri očitajo, tisti ki samo ustvarjajo kapital na račun narave, ampak je to samo vzpostavitev normalne komunikacije z naravo, tako kot so naši predniki preživeli samo na ta način ker ni bilo drugih možnosti.
ERM so naravni sistemi za zaščito in obnovo okolja Z uporabo ERM povečamo samočistilno sposobnost okolja. Ekoremediacijske metode vključujejo zbiranje, zadrževanje, čiščenje ter izkoriščajo samočistilno sposobnost naravnih ekosistemov.  Z njihovo uporabo lahko zmanjšamo ali v celoti odpravimo posledice kmetijskega onesnaževanja, turizma, prometa, industrije, odlagališč in poselitve.

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko      Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta      Evropsko teritorialno sodelovanje